سالانه بیش از ۵ هزار نفر در کشور به علت حوادث رانندگی و تصادفات قطع نخاع می شوند. - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

سالانه بیش از ۵ هزار نفر در کشور به علت حوادث رانندگی و تصادفات قطع نخاع می شوند.

محمدتقی جغتایی، رئیس پنجمین همایش علوم و اعصاب پایه و بالینی گفت: “سالانه بیش از ۵ هزار نفر در کشور به علت حوادث رانندگی و تصادفات قطع نخاع می شوند.”‌‌

 

 

 

منبع: خبرگزاری بی بی سی فارسی

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه