اتاق تاریک - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

اتاق تاریک

اتاق تاریک

این بخش از زیر مجموعه های بخش کاردرمانی ذهنی می باشد. هدف این بخش افزایش توجه و تمرکز دیداری و شنیداری کودک، بهبود مهارت های دیداری، هماهنگی چشم و دست و … می باشد. تمرینات این بخش با استفاده از تکنولوژی رایانه ای انجام می شود.

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه