کاردرمانی ذهنی و آموزشی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کاردرمانی ذهنی و آموزشی

کاردرمانی ذهنی و آموزشی

این بخش بر افزایش مهارت های هوشی کودکان، بهبود اختلالات توجه و تمرکز، پیشرفت مهارت های یادگیری و درسی کودک و پیشبرد مهارت های ارتباطی و رفتاری کودک تمرکز دارد. درمانگران این بخش در تلاشند تا کودک را در طی کردن مراحل رشد ذهنی کمک نمایند.

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه