کلینیک کاردرمانی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کلینیک کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی :

کلینیک کاردرمانی به مجموعه ای اتلاق میگردد که در ان خدمات مختلف حوزه کاردرمانی توسط متخصصین به مراجعین ارایه می گردد .

در این مجموعه خدماتی به صورت تخصصی در بخش های مختلف توسط کاردرمانگران ان حوزه به بیماران و مراجعین با نیاز های خاص ارایه می گردد .

بخش های مختلف کلینیک کاردرمانی :

در کلینیک کاردرمانی به صورت کلی می توان بخش هایی را با توجه به مراجعین ان مرکز یافت . از جمله این بخش ها می توان به بخش های کاردرمانی جسمی که خود شامل بخش های نورولوژی و ارتوپدی می باشد . کاردرمانی ذهنی اموزشی بازی درمانی اتاق تاریک کاردرمانی درکی حرکتی و … اشاره کرد .

بخش کاردرمانی جسمی :

این بخش کاردرمانی می تواند به مراجعین بزرگسال و کوددک که به دلابل ارتوپدی و یا نورولوژیک و یا ژنتیک دچار ناتوانی یا تاخیر در الگو های حرکتی هستند خدمات توانبخشی را در کلینیک ارایه کنند .

بخش کاردرمانی ذهنی :

در این بخش می توان خدمات کاردرمانی ذهنی شامل الگوهای شناختی توجه تمرکز اختلال یادگیری درک شناخت و درک زمان مکان و رنگ حافظه و … توانایی های شناختی و اموزشی را توسط کاردرمانگران این حوزه ارایه نمود .

مراجعین این بخش معمولا کودکانی مانند اتیسم بیش فعالی و اختلال توجه تمرکز  ADHD اختلالات یادگیری عقب مانده ذهنی می باشد .

بازی درمانی :

در این بخش سعی می شود از طریق بازی های مختلف به اهداف درمانی رسید .

بیشتر مراجعین این بخش کسانی هستند که در برقراری ارتباط دچار مشکل هستند . که از جمله انها میتوان به کودکان اتیسم کودکان با اعتماد به نفس پایین کودکان ADHD اشاره کرد . از خدمات ویژه این بخش بازی کردن می باشد .

سایر بخش های کلینیک :

ماساژتخصصی اطفال: در این بخش ماساژهای ویژه اطفال جهت کمک به رشد و توسعه مهارتهای کودکان انجام می شود .

اتاق تاریک : این بخش در کلینیک کاردرمانی به صورت ویژه در مبحث توجه و تمرکز به ارایه خدمات می پردازد .

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه