ماساژ تخصصی کودک - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

ماساژ تخصصی کودک

ماساژ تخصصی کودک

این بخش که زیر مجموعه ای از کاردرمانی جسمی می باشد، با هدف ایجاد الگوهای اولیه ارتباطی و توجهی در کودک و همچنین کاهش حساسیت کودکانی که دارای اختلالات یکپارچگی حسی به ویژه در رابطه با حس لمس می باشند، طراحی شده است.

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه