کاردرمانی ادراکی - حرکتی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کاردرمانی ادراکی – حرکتی

کاردرمانی ادراکی – حرکتی

کودکان مبتلا به ناهماهنگی رشدی، خام حرکتی (Clumsy)، اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اختلالات یادگیری نیازمند شرکت در جلسات درمانی این بخش می باشند. تمرینات مرحله ای ادراکی- حرکتی سبب پیشرفت کودک در مهارت های حرکتی درشت، تعادل، هماهنگی و برنامه ریزی حرکتی، مهارت های درسی و یادگیری و … می شود.

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه