بایگانی‌های آسیب های ستون فقرات - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

شناسایی آسیب‌ ستون‌ فقرات

شناسایی آسیب‌ ستون‌ فقرات

آسیب های ستون فقرات می‌توانند یک‌ یا چند قسمت‌ از پشت‌ و یا گردن‌ استخوان‌ها ( مهره‌ها ) ، دیسک‌های‌ جداکننده‌ مهره‌ها، عضلات‌ و رباط‌های‌ اطراف‌ یا نخاع‌ و شاخه‌های‌ عصبی‌ که‌ از آن‌ جدا می‌شوند را درگیر کنند. جدی‌ترین‌ خطر همراه‌ با آسیب‌ های ستون‌ فقرات‌، صدمه‌ به‌ نخاع‌ است‌. چنین‌ آسیبی‌ ممکن‌ است‌ […]

ادامه مطلب