بایگانی‌های بازی های رایانه ای - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

بازی های رایانه ایی و آسیب ها

بازی های رایانه ایی و آسیب ها

در کنار آثار مخرب روحی بازی‌های رایانه‌ای، کار با این وسیله مشکلات و عواقب جسمی نیز برای استفاده کنندگان به دنبال دارد…

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب