بایگانی‌های تریزومی 21 - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

سندرم داون (Down Syndrome)

سندرم داون (Down Syndrome)

سندرم داون که در گذشته منگلیسم نیز نامیده می‌شد، یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم ۲۱ به وجود می‌آید که پر اصطلاح علمی تریزومی ۲۱ نامیده می شود. این بیماری دارای علایم مختلف از جمله…

 بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب