بایگانی‌های توانبخشی غرب تهران - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

روش های علمی جهانی مورد استفاده در کاردرمانی کودکان فلج مغزی

روش های علمی جهانی مورد استفاده در کاردرمانی کودکان فلج مغزی

مداخلات کاردرمانی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی متمرکز بر بهبود عملکرد کاری کودک. و افزایش مشارکت او در فعالیت های معنا دار و ارتقا توانایی او برای تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی است.کاردرمانگران برای دستیابی به این اهداف از روش های علمی مختلفی استفاده می کنند. که در زیر به طور مختصر به […]

ادامه مطلب