بایگانی‌های توانبخشی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

نقش کاردرمانی در بهبود اوتیسم

نقش کاردرمانی در بهبود اوتیسم

اختلال شدید و مستمر در ۳حوزه تعامل اجتماعی متقابل- ارتباطات و الگوهای رفتاری- فعالیت‌ها و علایق است که قبل از ۳سالگی قابل تشخیص بوده و ارزیابی‌های لازم جهت تشخیص آن…

بهزاد امینی،کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب