بایگانی‌های دندان قروچه - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

دندان قروچه

دندان قروچه

دندان قروچه عبارت است از عادت ساییدن دندان‌ها. عنوان قروچه معمولاً در خواب رخ می‌دهد ولی ساییدن یا کوبیدن دندان‌ها در طول روز نیز شایع است. دندان قروچه مداوم ممکن است باعث… 

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب