بایگانی‌های راه رفتن - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

تاخیر در راه افتادن کودکان

تاخیر در راه افتادن کودکان

از موقعی که بچه‌ها چهاردست‌و‌پا حرکت می‌کنند و از زمانی که گوشه رومیزی را می‌کشند تا از جای‌شان بلند شوند، پدر‌و‌مادر‌ها لحظه شماری می‌کنند تا نخستین‌بار گام برداشتن کودک‌شان را ببینند…

دکتر منصور نوری، دکتری تخصصی کاردرمانی 

ادامه مطلب