بایگانی‌های ماساژ تخصصی کودکان - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کاردرمانی چه زمینه‌های کاری دارد

کاردرمانی چه زمینه‌های کاری دارد

کاردرمانگران قابلیت کار در بسیاری از زمینه‌های مختلف، با جمعیت‌های مختلف و بدست آوردن تخصص در حوزه‌های گوناگون را دارند.

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب