بایگانی‌های مداد گرفتن - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

دست رشد حرکتی دست

دست رشد حرکتی دست

حرکات کودک در بدو تولد فقط به یک سری لولیدنها و وول خوردنهای ناهماهنگ و غیر ارادی محدود می‌شود …

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب