بایگانی‌های مرکز کاردرمانی گیشا - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

مرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی از جمله خدمات مرتبط با توانبخشی می باشد. که هدف ان افزایش و ارتقا مهارت ه و استقلال افراد در زندگی می باشد . افرادی که به دلیل انواع بیماری های عصبی ارتوپدی رشدی روانی و ذهنی عملکرد انها در زندگی تحت تاثیر قرار گرفته است به مرکز کاردمانی مراجعه می کنند . […]

ادامه مطلب