بایگانی‌های پای پرانتزی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

پای پرانتزی

پای پرانتزی

در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک‌ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله چندانی بین زانوها وجود داشته باشد 

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب