بایگانی‌های کاردرمانی تورتیکولی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

تورتیکولی چیست؟

تورتیکولی چیست؟

تمایل مقاومت‌ناپذیر سر به یک‌سو به طوری که سرانجام سر در یک طرف می‌ماند را گویند. کژگردنی علل مختلفی دارد از جمله…

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب