بایگانی‌های کاردرمانی ذهنی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کاردرمانی کودکان

کاردرمانی کودکان

کاردرمانی کودکان و نوزادان کودکان و نوزادان به  دلیل اینکه همواره در مسیر رشد و نمو می باشند. ،فرآیند کاردرمانی نیز در انها با حساسیت بیشتری انجام میشود. مداخله زودهنگام کاردرمانگران در بخش کاردرمانی کودکان همواره به مداخله زودهنگام و به هنگام تاکیید میکنند. چونکه بسیاری از مهارت ها در کودکان و نوزادان در سنین خاصی […]

ادامه مطلب
اختلال یادگیری

اختلال یادگیری

تعریف اختلال یادگیری اختلال یادگیری ناشی از عوامل ژنتیکی و یا عوامل بیولوژیکی هستند. که عملکرد مغز را به شیوه ای تغییر میدهند. که پردازش های شناختی مرتبط با یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهد. این مشکلات پردازشی میتواند در مهارت های پایه ای یادگیری مانند خواندن ، نوشتن ، ریاضی، اختلال ایجاد کند. هم […]

ادامه مطلب
نقاشی کشیدن و نوشتن در کودکان

نقاشی کشیدن و نوشتن در کودکان

نقاشی به عنوان یکی از علاقه مندی های کودک نه  تنها در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت بسزایی دارد،  بلکه به  هماهنگی چشم و دست، بهبودی مهارت نوشتن و حرکات ظریف کودک نیز کمک میکند.

الهه ابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب
عقب ماندگی ذهنی (Mental Retardation)

عقب ماندگی ذهنی (Mental Retardation)

عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد. عقب ماندگی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می‌شود…

امیر طیبی ثانی، دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب
بازی های رایانه ایی و آسیب ها

بازی های رایانه ایی و آسیب ها

در کنار آثار مخرب روحی بازی‌های رایانه‌ای، کار با این وسیله مشکلات و عواقب جسمی نیز برای استفاده کنندگان به دنبال دارد…

بهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب