بایگانی‌های کاردرمانی فلج مغزی شهرارا - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

فلج مغزی

فلج مغزی

فلج مغزی یا cp از جمله اختلالت عصبی برای کودکان می باشد. که در مغز در حال رشد اتفاق می افتد. این بیماری به علت نرسیدن اکسیژن کافی به مغز در قبل و بعد و حین زایمان اتفاق می افتد . عوامل ایجاد فلج مغزی عوامل مختلفی می تواند منجر به CP شود مانند: ضربه […]

ادامه مطلب