بایگانی‌های کاردرمانی پا - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

بد شکلی‌های پا در کودکان

بد شکلی‌های پا در کودکان

شایع ترین مشکلات استخوانی کودکان و نوجوان در حال حاضر انحرافات پاشنه و زانو (زانوی ضربدری و پرانتزی) است که در حالت ایستاده بررسی می‌شود و گذاشتن پنجه به داخل و خارج هنگام راه رفتن است 

منصور نوری، دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی

ادامه مطلب