بایگانی‌های کف پای صاف - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

بد شکلی‌های پا در کودکان

بد شکلی‌های پا در کودکان

شایع ترین مشکلات استخوانی کودکان و نوجوان در حال حاضر انحرافات پاشنه و زانو (زانوی ضربدری و پرانتزی) است که در حالت ایستاده بررسی می‌شود و گذاشتن پنجه به داخل و خارج هنگام راه رفتن است 

منصور نوری، دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی

ادامه مطلب
صافی کف پا

صافی کف پا

کف پای صاف عارضه‌ای است که در آن بیماران فاقد قوس های استاندارد درکف پا هستند 

ابهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب