بایگانی‌های گفتاردرمانی غرب تهاران - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

نکاتی برای کودکانی با مشکلات گفتاری

نکاتی برای کودکانی با مشکلات گفتاری

1- هرگز به کودک برچسبهایی نظیر گنگ، خنگ، کم هوش، و … نزده و او را مورد تمسخر قرار ندهید.

2- از صحبت کودکانه و یا تقلید کردن از او بپرهیزید.

3- جلو دیگران در مورد اشکالات رفتاری و گفتاری کودک صحبت نکنید …

  احسان نوری، کارشناس ارشد  گفتاردرمانی

ادامه مطلب