بایگانی‌های flat foot - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

صافی کف پا

صافی کف پا

کف پای صاف عارضه‌ای است که در آن بیماران فاقد قوس های استاندارد درکف پا هستند 

ابهزاد امینی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ادامه مطلب