اختلال یادگیری ریاضی (بخش دوم)

اختلال یادگیری ریاضی (بخش دوم)
  • ۲۳ آبان ۱۳۹۴
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

اختلال یادگیری ریاضی (بخش دوم)

 

برای درمان اختلال یاد گیری ریاضی چه باید کرد؟
متاسفانه جواب کوتاه، خلاصه و فراگیری برای این سوال وجود ندارد.زیرا نه تمام دانش آموزان کاملا مشابه یکدیگرند و نه مشکلات آن ها لزوما همسان است. بدیهی است برای درمان اختلال یادگیری ریاضی باید اقداماتی انجام داد که ما در اینجا به عنوان از آن ها نام می بریم.
اولین گام: باید از طبیعی بودن دانش آموزان مطمئن شویم ( کودک فاقد عقب ماندگی ذهنی و ضایعه مغزی بوده و به لحاظ روانی عادی باشد)
دومین گام: اگر کودک ضایعه مغزی ندارد و به لحاظ هوشی و روانی نیز طبیعی است، پس چه دلایلی وجود دارد که در درس ریاضی با همسالان خود متفاوت است؟
سومین گام: برنامه بازپروری است. این کار با تنظیم پرسشنامه ها صورت می پذیرد که با جواب بله و یا خیر توسط مربی ارزیابی می شود. در این جا، پاسخی که با خیر مشخص می شود از مواردی است که مربی باید برای بازپروری آن اقدام نماید.
چهارمین گام: برنامه آموزشی را بر اساس موارد ناتوانی کودک طرح می کنیم.

آموزش مناسب ریاضیات
می توان گفت یکی از عوامل اصلی در اختلال ریاضی که اکثر متخصصان فن بر آن تاکید دارند آموزش ضعیف ، نادرست یا ناکافی و همچنین ضعف مربیانی است که خود از آموزش کافی بهره مند نبوده اند . همچنین عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب یا غیبت های طولانی و مکرر کودک از مدرسه و مانند آن را می توان به عنوان عواملی برای ناکافی بودن یاد گیری ، مد نظر قرار داد . عدم ارائه مطالب به ترتیب صحیح و یا استفاده نادرست از مواد آموزشی در مورد برخی کودکان مثال های بارزی از آموزش های نا صحیح هستند .(کوهن 1861)
هرینگ و بیتمن (1977) بر این باورند که آموزش صحیح هر کودک مبتلا به ناتوانی یاد گیری ، یا هر کودک دیگر ، به سه عامل زیر بستگی دارد :
1. آموزش مستقیم و کافی برای یاد گیری هر عمل
2. زمان کافی برای تمرین و تسلط بر آن عمل
3. تشویق کافی برای رشد و حفظ عمل مورد نظر
طبق اظهار برومت ، نتایج چنین آموزشی را که تمرکز آن بر فرا گیرنده است، می توان در مطالعات (فرسون 1957) و (وارکنین1975) مشاهده کرد . در این مطالعه ها با استفاده از مواد و وسائلی که می توان با دست با آن ها کار کرد به دانشجویان تربیت معلم ، ریاضی آموزش داده شد. مشاهده علمی طرز کار این دانشجویان نشان داد که آن ها نسبت به نیازهای فردی فراگیران حساسیت بیشتری دارند و بطور کلی نگرش آن ها نسبت به ریاضیات مثبت تر است و در هنگام تدریس از وسائلی که می توان با دست لمس کرد بیشتر استفاده می کنند .
ترمیم ناتوانی در ریاضیات :
هدف از ترمیم ناتوانی در ریاضیات ، تقویت مهارت در به کار گیری روابط کمی است . این برنامه اغلب از آموزش اصول کمی مانند : ترتیب ، اندازه ، فضا و فاصله با استفاده از مواد قابل لمس و کلام شروع می شود ؛ و در نهایت ، برای ایجاد و تقویت قوه های استدلال و تفکر منطقی از معماها و صفحات سوراخ دار که با فرو کردن میله های پلاستیکی در آن ها می نوان طرح های مختلف را ایجاد کرد ، استفاده می شود . باز پروری یا ترمیم مشکل ریاضیات کودکان باید پس از تشخیص دقیق و ظریف نوع اختلال ، میزان و شدت آن و احتمالاً علت اختلال شروع می شود.  در زیر به طور خلاصه نکات اصلی و اساسی یا اصولی که در جریان باز پروری با توجه به نوع و شدت مشکل کودک و نیز بهره گیری از مطالعات و امکانات روز باید انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد ، آمده است :
1. برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان باید مراقب رشد زیرساخت ها و سازمان های کیفی ذهن (ساختارهای رشد شناختی) آنان بود . به سخن دیگر ، کودک باید پایه های اساسی لازم و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده باشد تا بتواند به استدلال بپردازد. در غیر این صورت ، یاد گیری کودک از مفاهیم به صورت "طوطی وار" یا "از بر کردن" انجام می شود . برای مثال ، در آموزش جمع و تفریق ، کودک باید به تساوی جزء به جزء یا ادراک تک رابطه ای (تناظر یک به یک) ، مفهوم عدد و نیز نگهداری ذهنی عدد رسیده باشد .
2. دقت شود در آموزش ریاضی ، کودکان بیش از آنکه "مصرف کننده" یا "از برکننده" ساخته های فکری بزرگترها باشند ، فرصت درک و کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند . برای مثال ، معمولاً کودکان می توانند به آموزش معلم در ریاضیات گوش دهند و آنچه او تدریس کرده را بیان کنند ، اما این امر نشان دهنده یاد گیری واقعی آنان از مفاهیم بیان شده نسیت . معلم باید از کودکان بخواهد که چگونگی استدلال خود را برای حل مسائل با صدای بلند بیان کنند تا از درستی تفکر آنان و وجود پایه های ذهنی لازم اطمینان حاصل کند .
3. معلم باید فضای مطلوب برای یاد گیری مفاهیم ریاضی ایجاد کند تا کودکان نه تنها نقش دریافت کننده و منفعل را نداشته باشند، بلکه با فعالیت های مناسب بتوانند بین آن چه معلم تدریس می کند، آن چه که در کتاب آمده است و آن چه خود عملاً انجام می دهند و دریافت می نمایند ، ارتباطی منطقی و اصولی برقرار نمایند .
4. آموزش مفاهیم ریاضی باید از اشیای واقعی یا مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود . برای مثال ، برای درک مفهوم اعداد باید کمیت های منفصل مانند : مهره ، ژتون ، نخود و ... که کودک می تواند آن ها را دستمالی و دستکاری کند ، آن ها را بشمارد ، از آن ها دو یا چند دسته مساوی ، بزرگ تر و کوچک تر بوجود آورد،استفاده شود. در این مرحله ، کودک باید بتواند اشیای واقعی اطراف خود مانند تعداد صندلی ، میز ، کتاب ، قاشق و ... را شمارش کند و بیشتر ، کمتر و مساوی بودن آن ها را اعلام دارد .
5. پس از درک مفهوم عدد با استفاده از مواد ملموس ، کودک باید بتواند تصاویر اشیاء را بشمارد و آنچه در بند شماره (1) آمده است را در سطح تصاویر آنها انجام دهد .
6. پس از کسب تجربه لازم در سطح تصاویر اشیاء ، آموزش کودک باید با استفاده از نمادها یا نشانه های مربوط به علائم ریاضی و کلامی آن پی گیری شود . برای مثال ، استفاده از نماد عددی (2) یا نشانه کلامی (دو) به جای دو توپ واقعی یا دو تصویر توپ آغاز شود .
7. در آموزش کودکان باید تاکید بر خود آموزی آنان باشد ، به سخن دیگر ، باید شرایطی را فراهم کرد که ضمن هدفمند بودن هر تکلیف خواسته شده ، خود کودک به معنا و مفاهیم مربوط به ریاضی پی ببرد .
8. در آموزش کودکان باید از وسائل متعدد و متنوع آموزشی برای تسهیل درک مفاهیم مربوط به ریاضیات استفاده شود . برای مثال ، جهت درک مفاهیم مربوط به کمیت های متصل ، استفاده از خمیر ، گل رس ، ماسه و ... پیشنهاد می شود . به سخن دیگر برای آموزش یک مفهوم واحد به جای تکرار آن با یک ماده ، باید از مواد و وسائل متعدد و متنوع در دسترس استفاده شود .
9. در مواردی که علت مشکلات کودک ضعف در هماهنگی حرکتی مربوط به عضلات بزرگ یا ظریف ، کوتاهی دامنه تمرکز و دقت ، ضعف در حافظه ، ادراک بینایی ، شنوایی و ... است ، اجرای فعالیت های مناسب برای تقویت این امور ، همراه با باز پروری مشکلات ریاضی ، ضروری است .
10. با توجه به اینکه مفاهیم مربوط به ریاضیات را می توان از ساده به مشکل تنظیم کرد ، و مفاهیم ساده تر پایه و اساس مفاهیم مشکل تر است ، لذا در آموزش این مفاهیم رعایت سلسله مراتب آن قابل توجه است .
11. با توجه به این نکته که کودکان با اختلال ویژه در ریاضیات برای یاد گیری به تکرار و تمرین بیشتری نیاز دارند، لذا باید مطمئن شد که آنان هر مفهوم ریاضی را در حد تسلط یا چیرگی بر آن فرا گیرند.
ادامه دارد...

 

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما