درخواست همکاری

به مرکز کاردرمانی افق بپیندید

مرکز کاردرمانی افق در نظر دارد به منظور تامین نیروهای متخصص کاردرمانی در حیطه ی مورد نیاز این مرکز اقدام به جذب این افراد نماید. بدین منظور افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی کاردرمانی هستند با تکمیل فرم استخدام و ارسال آن، درخواست خود مبنی بر همکاری با مرکز کاردرمانی افق را اعلام نمایند.

پس از بررسی شرایط و سوابق افراد مورد نظر توسط مدیریت با این افراد جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.