رویکرد یکپارچگی حسی (SI)

رویکرد یکپارچگی حسی (SI)
  • ۱۸ آبان ۱۳۹۴
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

رویکرد یکپارچگی حسی (SI)

 

درمان یکپارچگی حسی (Sensory Integration) مبتنی بر نظریه ی یکپارچگی حسی دکتر آیرز می باشد. یکپارچگی حسی دکتر آیرز نظریه ای است شامل : (1) روند عصبی پردازش و یکپارچه سازی اطلاعات حسی که از بدن و محیط می آیند و چگونگی کمک این روند به تنظیم هیجان ، یادگیری، رفتار و مشارکت در زندگی روزانه، (2) اختلالاتی که بصورت تجربی می دانیم از اختلال در روند یگپارچگی حسی  مشتق می شوند و (3) یک رویکرد مداخله ای.

 تئوری یکپارچگی حسی برای توضیح چرایی رفتارهای خاص افراد و  ایجاد طرح مداخله برای بهبود مشکلات خاص و پیش بینی چگونگی نتایج و تغییرات رفتاری حاصل  از مداخله استفاده می شود. تئوری SI از کارهای آیرز که یک کاردرمانگر(Occupational Therapist) بود حاصل شد و انقلابی در دیدگاه های کاردرمانی کودکان پدید آورد. به عنوان یک نظریه، یکپارچگی حسی یک نظریه پویا و اکولوژیکال است که تاکید اصلی آن بر تاثیرات مهم و حساس پردازش حسی بر رشد انسان و عملکردش می باشد.

تئوری یکپارچگی حسی به عنوان یک رویکرد مداخله، یک قاب بالینی مرجع برای ارزیابی و درمان افرادی که اختلالات عملکردی در پردازش حسی دارند استفاده می شود. این نظریه شامل یک چارچوب برای ارزیابی و مداخله است و توسط کاردرمانان در درمان خود برای کودکان مبتلا به اختلال عملکرد حسی یا یکپارچگی پردازش حسی استفاده می شود.

افراد با اختلالات یکپارچگی حسی مشکلاتی در زمینه های حسی مختلف شامل بویایی چشایی لامسه ، بینایی ، وستیبولار و همینطور هماهنگی حرکات دارند و البته ممکن است مشکلات در حرکت، هماهنگی و تشخیص پوزیشن بدن در فضا  باشد. البته درمانگران که از این رویکرد استفاده می کنند اختلالات یکپارچگی حسی را میان اختلالاتی همچون اتیسم (Autism) ، اختلال نقص توجه بیش فعالی (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) و اختلالات عملکردی تعدیل حسی مشترک و حائز اهمیت می دانند.

نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان داده اند که کودکان مبتلا به اوتیسم که نقص یکپارچگی حسی دارند با بهره گیری از رویکرد های استاندارد یکپارچه سازی حسی و تست و اندازه گیری پردازش حسی و با کاردرمانی  وفادار به روش مداخله آیرز  دستاوردهای قابل توجهی در تعامل اجتماعی و عملکرد کسب کرده اند.

کلیدواژه: یکپارچگی حسی ، آیرز ، اتیسم ، کاردرمانی.

Keywords: Sensory integration, Ayers, Autism, Occupational Therapy

 

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما