خانم آرزو سقایی - کارشناس ارشد گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

خانم آرزو سقایی

(کارشناس ارشد گفتاردرمانی)

سوابق تحصیلی:
 • کارشناس ارشد کاردرمانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۸
 • کارشناس کاردرمانی - دانشگاه علوم بهزیستی ۹۵
سابقه کار تخصصی:
 • ۶ سال سابقه کار تخصصی کودکان و بزرگسالان در کلینیک خصوصی و بیمارستان در تهران
تخصص ها:
 • hand therapy کودکان
 • کادردمانی ذهنی و شناختی کودکان
 • کاردرمانی درکی-حرکتی کودکان
 • کاردرمانی جسمی-حرکتی کودکان
 • بازی درمانی
 • رفتار درمانی کودکان
 • کاردرمانی ارتوپدی و نورولوژی بزرگسالان
 • کاردرمانی جسمی کودکان