آقای دکتر بهزاد امینی - متخصص کاردرمانی

متخصص کاردرمانی

آقای دکتر بهزاد امینی

(متخصص کاردرمانی)

سوابق تحصیلی:
  • دکتری تخصصی کاردرمانی (متخصص کاردرمانی)
سابقه کار تخصصی:
  • ۱۵ سال سابقه کار تخصصی در بخش کودکان
  • ۱۰ سال سابقه کار تخصصی در زمینه بزرگسالان
تخصص ها:
  • توانبخشی تخصصی اوتیسم
  • توانبخشی تخصصی فلج مغزی CP
  • توانبخشی تخصصی کودکان بیش فعال ADHD
  • توانبخشی تخصصی سکته مغزی
  • توانبخشی تخصصی MS