آقای احسان نوری - کارشناس ارشد گفتاردرمانی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

آقای احسان نوری

(کارشناس ارشد گفتاردرمانی)

سوابق تحصیلی:
 • کارشناس ارشد گفتار درمانی - علوم پزشکی ایران
 • کارشناس گفتار درمانی - علوم پزشکی سمنان
سابقه کار تخصصی:
 • ۹ سال سابقه کار بالینی در مراکز دولتی و خصوصی
 • بازرس تخصصی مرکز توانبخشی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تخصص ها:
 • اوتیسم کودکان
 • نقص توجه و بیش فعالی کودکان
 • تاخیر در گفتار و زبان کودکان
 • اختلالات تلفظی کودکان
 • اختلالات ارتباطی کودکان
 • درمان تخصص اختلالات گفتاری و ارتباطی در سندرم های کودکان
 • اختلالات روانی گفتار (کیفیت) کودکان
 • درمان تاخیر گفتاری ناشی از بیماری های بیشرونده ALS، پارکینسون و MS در بزرگسالان
 • درمان تاخیر بلع و گفتار ناشی از سکته مغزی، ضربه مغزی و بیماری های پیشرونده بزرگسالان