آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر
  • ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۴ دقیقه

آزمون هوش وکسلر

اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمره گذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهده دار است. آزمون هوش وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی را در زمینه های سنجش بالینی ارایه میکند.

سازه ی هوش قابلیتی است که در شخص وجود دارد و منجر به شکلگیری اقدامی هدفمند، تفکر منطقی و ارتباط موثر با محیط پیرامون میشود.

نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان با مقیاسهای چهارگانه فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظهی فعال و سرعت پردازش میتواند نبوغ و هوش برتر، ناتوانی یادگیری، اختلالات توجه و نارساییهای تحولی-شناختی را تشخیص دهد. و بستر مناسبی را برای شناسایی و سپس مداخلات آموزشی-بالینی فراهم سازد. این نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرایند محور بوده به عنوان یکی از کاملترین ابزارهای سنجش بالینی، نیمرخ هوش را به نمایش میگذارد.

کاربرد تست هوش وکسلر چیست؟

از آزمون هوش می توان استفاده های متفاوتی داشت. مثلا برای کودکانی  که در برنامه های آموزش دچار اختلال هستند. یا برای برنامی ریزی تحصیلی. حتی در برخی موارد در کش زمینه های استعدادی فرد. 

البته کاربرد اصلی تری نیز می توان برای آزمون هوش در نظر گرفت. در زمانی که اختلال زمینه ایی وجود دارد مانند اختلال یادگیری استفاده میشود. برای تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی و همینطور کودکان مرزی نیز باید تست هوش انجام پذیرد.

مدت زمان آزمون هوش وکسلر چقدر است؟

معمولا برگزاری آزمون هوش وکسلر در حدود 90 دقیقه زمان می گیرد. البته این به شرایط کودک و میزان همکاری او نیز بستگی دارد.

تست هوش وکسلر چگونه تفسیر می شود؟

علاوه بر اعداد ارایه شده بعنوان IQ نتایج تفسیری آزمون نیز در حوزه های مختلف بصورت متن ارایه می شود.

این تفسیر می تواند بسیار کاربردی باشد. هم برای یافتن اختلال و هم برای برنامه ریزی درمانی.

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما