اختلال یادگیری

اختلال یادگیری
  • ۰۱ دی ۱۳۹۹
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

اختلال یادگیری

تعریف اختلال یادگیری

 

اختلال یادگیری ناشی از عوامل ژنتیکی و یا عوامل بیولوژیکی هستند. که عملکرد مغز را به شیوه ای تغییر میدهند. که پردازش های شناختی مرتبط با یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

این مشکلات پردازشی میتواند در مهارت های پایه ای یادگیری مانند خواندن ، نوشتن ، ریاضی، اختلال ایجاد کند. هم چنین باعث اختلال در مهارت های سطح بالاتر مثل سازماندهی ، برنامه ریزی زمانی ، استدلال انتزاعی ، توجه ، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت میشود.

 

حوزه های اختلال

 

بسیار مهم است که بدانیم این مشکلات ، زندگی شخصی فرد را فراتر از حیطه ی آموزش تحت تاثیر قرار میدهد. و در روابط فرد با خانواده ، دوستان و در محل کار اخلال ایجاد میکند.

 

از زمانیکه مشکلات خواندن ، نوشتن ، ریاضی به عنوان مشکلات در طول سال های مدرسه شناخته شدند. نشانه ها و علایم اختلالات یادگیری بیشتر در این دوران  شناسایی میشوند.

 

هرچند برخی از این افراد تا بعد از دوره تحصیل و یا محل کار مورد ارزیابی قرار نمیگیرند. و هرگز متوجه نمیشوند که چرا در تحصیلات دانشگاهی ، در شغل و روابطشان دچار مشکل هستند.

 

اختلالات یادگیری نباید با مشکلات یادگیری اولیه در نتیجه ی مشکلات بینایی ، شنوایی ، حرکتی ناتوانی هوشی ، اختلالات هیجانی و یا موانع محیطی ، فرهنگی ، اقتصادی اشتباه گرفته شوند.

 

بهره هوشی در اختلال یادگیری

 

به طور کلی افراد با اختلالات یادگیری در سطح میانگین بهره هوشی و یا بالاتر از آن هستند. و در واقع میان پتانسیل فردی آنها و آنچه واقعا بدست می آورند جای خالی وجو دارد.

 

به همین دلیل اختلالات یادگیری با عنوان اختلالات پنهان مطرح میشوند.

 

این افراد نرمال ، با هوش و فعال به نظر می رسند ولی در نشان دادن سطح مهارت های مورد انتظار نسبت به هم سن های خود ناتوان هستند.

 

اختلال یادگیری درمان نمیشود. بلکه یک چالش در سراسر زندگی فرد می باشد.با مداخله ی مناسب ، این افراد میتوانند در مدرسه ، محل کار ، در روابط و حضور در جامعه به موفقیت برسند.

 

انواع اختلال یادگیری

 

اختلال یادگیری یک واژه ی گسترده است که تعدادی ناتوانی یادگیری خاص شامل اختلال در ریاضی ، اختلال در نوشتن ، اختلال در خواندن را توصیف میکند.

 

-اختلال در ریاضی : یک اختلال یادگیری که به طور خاص توانایی فهم اعداد و یادگیری ریاضی را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

-اختلال در نوشتن : یک اختلال یادگیری که به طور خاص توانایی دستخط فرد و مهارت های ظریف را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

-اختلال در خواندن : یک اختلال یادگیری که به طور خاص خواندن و مهارت های پردازشی بر پایه ی زبان مرتبط با ان را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

- ناتوانایی های یادگیری غیر شفاهی : به طور خاص باعث ایجاد مشکلاتی در تفسیر سرنخ های غیر کلامی مثل بیانات چهره یا زبان بدن میشود و ممکن است در هماهنگی ضعف داشته باشند.

 

- اختلال در زبان شفاهی و نوشتاری و نقص خاص در درک خواندن : فهم فرد در آنچه که میخواند و یا صحبت میکند تحت تاثیر قرار میگیرد و مشکلاتی در توصیف خود دارد.

 

اختلال یادگیری ریاضی :

 

توانایی فرد در فهم اعداد و یادگیری ریاضی تحت تاثیر قرار میگیرد.

 

افراد با این اختلال یادگیری ، مهارت های حساب ریاضی را به طرز آسیب دیده ای نشان میدهند و در فهم اعداد ریاضی دچار مشکل هستند.

 

اختلال ریاضی با ضعف در بیان و پردازش اعداد مرتبط است. که همراه با مشکلات استفاده از پردازش غیرشفاهی برای تکمیل مسائل عددی ساده و حدس مقادیر است.

 

این مهارت ها برای حل مسائل ریاضی در سطوح بالاتر ضروری است. هم چنین احتمال آسی استدلال عددی در این افراد وجود دارد.

 

اختلال یادگیری نوشتن :

 

یک نوع اختلال یادگیری است که شامل آسیب توانایی نوشتن حروف و اعداد به صورت خوانا و اتوماتیک می باشد.

 

این اختلال ریشه در مشکلات ذخیره و بازیابی اتوماتیک حروف و اعداد دارد. افراد با این اختلال اغلب در عملکرد های اجرایی مانند برنامه ریزی و سازماندهی دچار مشکلاتی هستند.

 

اختلال یادگیری خواندن :

 

این اختلال ، خواندن و مهارت های پردازشی مبتنی بر زبان مرتبط با آن را تحت تاثیر قرار میدهد. و با نقص در بازشناسی صریح و دقیق کلمات شناخته می شود. افراد با این اختلال در بازشناسی ، رمزگشایی و تلفظ کلمات دچار مشکل هستند.

 

آنها اغلب نقص هایی در شناسایی واج ها دارند. که به توانایی شنیداری  و شناسایی ساختار صداها در سخن گفتن مربوط است.

 

افراد با اختلال یادگیری خواندن در پردازش املایی که ارتباط میان حروف و ترکیب واضح و دقیق حروف و صداها است ، دچار مشکل هستند.

 

ناتوانایی های یادگیری غیر شفاهی :

 

در تفسیر سرنخ های غیر کلامی مثل بیانات چهره یا زبان بدن مشکل دارند . و ممکن است در هماهنگی ضعف داشته باشند.

 

در حال حاضر این ناتوانی به عنوان یک نوع از اختلال یادگیری در نظر گرفته نمی شود.

 

تحقیقات نشان داده است که 5% افرادی که اختلالات یادگیری دارند ، مشکلات شناختی و آموزشی بروز میدهند که این مورد با ناتوانایی های یادگیری غیر شفاهی مرتبط است.

 

ناتوانایی های یادگیری غیر شفاهی با آسیب در سه حیطه ی وسیع شامل مهارت های حرکتی ، حافظه ی سازماندهی بینایی-فضایی ، توانایی های اجتماعی  مرتبط می باشد. افراد با این مشکل دایره ی لغت بسیار خوب ، توانایی خواندن و مهارت های زبانی عالی دارند.

 

اختلال در زبان شفاهی و نوشتاری و نقص خاص در درک خواندن :

 

فهم فرد در آنچه که میخواند و یا صحبت میکند تحت تاثیر قرار می دهد.

 

افراد با این اختلال در فهم و بیانات زبانی چه به صورت شفاهی چه به صورت نوشتاری دچار مشکل هستند و اغلب آسیب های خاص زبانی مرتبط با نقص در پردازش معنایی و نحوی دارند.

 

پردازش معنایی مرتبط با رمزگذاری معنایی کلمات  است. پردازش نحوی مرتبط با فهم ترتیب کلمات و چگونگی تغییرات معنایی آنهاست.https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/

 

 

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما