ساختن ارتباط مناسب با فرزندان

ساختن ارتباط مناسب با فرزندان
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۹
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

ساختن ارتباط مناسب با فرزندان

نکاتی در رابطه با ارتباط مناسب

 


در طول ارتباط مختلف کودکان کشف میکنند که چه کسی هستند. و یاد میگیرند که چطور دیگران را
درک کنند.

 

https://www.ofoghclinic.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86/

 

 

 

در این متن شما میتوانید یاد بگیرید که چطور به کودک خود کمک کنید تا ارتباط شان را با افراد
مختلف در زندگی توسعه دهند.

 

ساختن روابط روندی از تشکیل ارتباطات عاطفی با دیگران است که از ابتدای
تولد بر پایه اطمینان و صمیمیت شروع میشود .

 

خردسالان

 


هنگامی که کودکان خردسال کمک کردن، درک کردن و لذت بردن را با افراد تجربه میکنند با
شور و اشتیاق به دنیا نزدیکتر میشوند. و رشد میکنند تا افرادی پاسخگو دلسوز باشند.
نوزادان با تمایل درونی برای ارتباط با دیگران به دنیا م یآیند و با توسعه مهار تهای اجتماعی که
برای ایجاد روابط سالم و قوی و مؤثر در زندگیشان ضروری هست ادامه میدهند.

 

بدو تولد

 


کودک تازه متولد شده هنگام شیر خوردن به صورت مادر خود خیره میشود.

 

او مادر خود را به طور ویژ های میشناسد. شخصی دوست داشتنی که همیشه برای او وجود دارد و وقتی او را بلند میکند و نزدیک خود میبرد. بلافاصله آرام م یشود.

 

ساختن ارتباط

 

این کودک در حال یادگیری این است که او را دوست دارند و میتواند به دیگران اعتماد کند تا از
او مرا قبت کنند و رفتار خوبی با او داشته باشند.

 

یک نوزاد شش ماهه در حالی که پدرش دستمالی در مقابل صورتش گرفته و سپس آن را رها میکند
و دالی میگوید بارها و بارها میخندد.

 

هر زمان پدرش م یخواهد دستمال را سر جایش بگذا رد کودک صدایی از خود در میآورد تا به پدرش بفهماند که میخواهد دوباره آن دستمال را بالا بیاورد.

 

در واقع این کودک در حال یادگیری این هست که میتواند از طریق یک فعالیت سرگرم کننده مانند مثال
بالا، با یکی از عزیزانش ارتباط برقرار کند. و این گذراندن اوقات با دیگران راضی کننده و لذ تبخش
است.

 

بیست ماهگی

 

یک کودک ۲۰ ماهه م یخواهد خودش میوه را برای میان وعده، خُرد کند و مادربزرگش به او
میگوید: نه!
کودک پاهایش را میکوبد و گریه میکند. مادربزرگ به او میگوید که ایدهای دارد، چاقوی کُندی
به او میدهد و دستش را هدایت م یکند. این کودک م یآموزد که علایق و نیازهای او مهم هستند و
درک شدن توسط شخص دیگر چه حسی دارد.

 

ارتباط در 2.5 سالگی

 

یک کودک ۲٫۵ ساله وقتی برادرش را م یبیند که از دوچرخه افتاده و گریه م یکند.

 

به سمت او میدود و شروع به مالیدن کمرش م یکند. مثل اینکه مادرش این اتفاق را دیده است. ذاین کودک
میآموزد چطور ا حساسات و تجربیات دیگران را درک کرده و با آنها همدلی کند.

 


در اینجا ایدههایی جهت پرورش مهارتهای برقراری ارتباط برای نوزادان و کودکان آورده شده
است :

 


• هر روز زمانی را بدون وقفه و بدون ساختار به خصوصی با کودک خود داشته باشید .
• اجازه دهید که کود کتان بفهمد شما به فعالی تهایش علاق همند هستید .
• کودکان را تشویق کنید تا احساسات خود را به روشهایی متناسب با س نشان بیان کنند .
• به احساس کودک خود احترام بگذارید.
• بازیهایی را انجام دهید که احساسات را کاوش میکنند.
• برای ایجاد روابط با همسالان فرص تهایی را برای کودک خود فراهم کنید.
• تلویریون و سایر زمانهایی که مربوط به صفحات نمایشی است را محدود کنید.

 

https://raisingchildren.net.au/newborns/development/understanding-development/relationships-development

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما