کاردرمانی ذهنی و توجه تمرکز - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

کاردرمانی ذهنی و توجه تمرکز

کاردرمانی ذهنی و توجه تمرکز

کاردرمانی ذهنی – آموزشی و مشکلات توجه و تمرکز

برنامه ی کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی_آموزشی یکی از بخش های مهم برنامه ی توانبخشی کودکان برای بهبود ویا درمان مشکلات شناختی و ذهنی آن ها می باشد.

در برنامه ی کاردرمانی ذهنی به آموزش مفاهیم شناختی (مفاهیم رنگ ، اشکال ، میوه ، حیوانات وسایر مفاهیم پیش دبستانی ) و تقویت مهارت های  ذهنی کودک پرداخته میشود.https://www.ofoghclinic.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86/

مشکلاتی که کاردرمانی ذهنی به آنها میپردازد شامل :

مشکلات پردازش های ذهنی – مشکلات توجه و تمرکز – مشکلات حافظه . مشکلات درکی/شناختی – اختلالات بینایی/فضایی – مشکلات مهارت های ترسیمی و نوشتاری – ضعف در حرکات ظریف دست –و …

این مشکلات در بیماری ها و اختلالات گوناگونی مانند :

اختلالات طیف اوتیسم ، اختلالات رفتاری ، سندرم داون ، اختلالات یادگیری ، بیماری های متابولیکی ، تاخیر رشد ، کودکان دیر آموز و …

نقص در توجه و تمرکز در تمامی بخش های زندگی کودک ناثیر میگذارد. کودکان با این مشکل عملکرد ضعیفی در محیط های آموزشی دارند . و تحمل لازم برای نشستن در یک جا و توجه کردن به موضوعی خاص را ندارند.

به علت نقص در تمرکز در فعالیت های ورزشی و گروهی مشارکت مناسبی نداشته و موفق نیستند به همین دلیل  اغلب دوستی ندارند.

این کودکان  در تصمیم گیری ، مهارت های حل مسئله ، برنامه ریزی ، اصلاح اشتباهات خود. قضاوت به موقع کارها، دچار مشکل هستند. و نمیتوانند خواسته های خود را به تاخیر بیندازند و منتظر بمانند.

در سنین مدرسه و در زمینه ی تحصیلی ، شکست های مکرر و افت تحصیلی را تجربه میکنند و معلمان آنها از بی دقتی و عدم رعایت قوانین کلاس شکایت مداوم دارند.

تمرینات لازم برای افزایش دامنه توجه

تمرینات لازم برای افزایش دامنه توجه ، افزایش تحمل روانی و جسمی ، تمرینات برای بهبود تمرکز(طیف تمرینات تمرکزی از تمرینات بینایی تا فعالیت های بدنی و تمرینات خاص ریاضی گسترده است). مدیریت زمان (زمانبندی لازم برای انجام کارها ) ، تمرینات تقویت حافظه فعال. تمرینات مهارت های نوشتاری و ترسیمی ، تقویت توانایی مهار برای قضاوت صحیح اعمال و در نظر نتیجه ی عمل خود و … از جمله موارد برنامه ی درمانی این کوکان میباشد.

در این مرکز با ارزیابی و تشخیص مناسب برای این کودکان ، برنامه درمانی جامع و منظمی در نظر گرفته میشود. که باعث کاهش مشکلات آنها و والدینشان ئر محیط های  خانه و اجتماع بشود و با طرح برنامه درمانی بر پایه ی افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس  ، مشارکت افراد در محیط های اجتماعی بالا برود.

https://www.beytoote.com/psychology/khanevde-m/mental8-therapy-uses.html

خانم مرندی

خانم مرندی

...

ارسال دیدگاه