انواع خدمات کاردرمانی کودکان ADHD نقص توجه و بیش فعالی

انواع خدمات کاردرمانی کودکان ADHD  نقص توجه و بیش فعالی
  • ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

انواع خدمات کاردرمانی کودکان ADHD نقص توجه و بیش فعالی

کودکان ADHD  را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:

گروه A  که تنها در توجه و تمرکز دچار اختلال هستند. گروه H یا همان کودکانی که تنها علائم بیش فعالی را بروز میدهند و گروه سوم C یا گروهی از . کودکان ADHD که هم علائم بیش فعالی و هم علائم نقص توجه را از خود نشان میدهند. با توجه به این دسته بندی ها ارزیابی کودکان ADHD تشخیص علائم بالینی اصلی و توجه به شکایات اولیا و مربیان مدرسه و همچنین. پدر و مادر کودک جهت برنامه ریزی دقیق جهت مداخلات کاردرمانی در اختلالات نقص توجه و بیش فعالی بسیار مهم و ضروری است.

نقص توجه

در بخش اختلال توجه میتوان از خدمات اتاق تاریک . کاردرمانی ذهنی اموزشی بهره برد و این سبب افتخار مرکز کاردرمانی افق مرزداران است که. همه خدمات هردو بخش کاردرمانی ذهنی و اتاق تاریک در بالاترین سطح کیفی جهت بهره گیری کودکان مناطق غرب تهران ارائه مینماید. افق بهترین مرکز کاردرمانی غرب تهران میباشد که برای کودکان ADHD  بیش فعال. نیز خدماتی مانند ماساژ تخصصی و کاردرمانی درکی حرکتی وSI یا یکپارچگی حسی را ارائه مینماید.

در بخش درکی حرکتی کلینیک . .کاردرمانی افق مرزداران با بهره گیری از خدمات متنوع تعادلی ریتمیک و DUAL DASK  سطح بیش فعال این کودکان تعدیل یافته و اعتماد. به نفس انها افزایش میابد. در صورت اختلالات رفتاری و ضعف در .برقراری رابطه با هم سالان خود مبتوان در مرکز کاردرمانی و گفتار درمانی غرب تهران و ناحیه پونک و مرزداران از موثرترین بخش های بازی درمانی افق بهره برد در مجموع باید توجه داشت نتیجه گرفتن این کودکان در گرو همکاری منظم خانواده و رعایت نکاتی که درمانگران مرکز کاردرمانی افق مرزداران به خانواده توصیه میکنند میباشد. تا کنون نتایج حاصل از توانبخشی. و مداخلات کاردرمانی در اختلالات بیش فعالی و نقص توجه که در مرکز کاردرمانی و گفتار درمانی افق مرزداران در غرب تهران به مرلجعین ارائه شده است، سبب بهبود بسیاری. از علائم کودکان بیش فعال گردیده. و سبب بهبود کیفیت زندگی خانواده انها خواهد شد.

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما